SiR bør behandles som regionsykehus

Størrelsen til SiR og lang avstand til regionsykehuset i Bergen er stortingsrepresentant Bent Høies argument for å oppgradere SiR i forhold til landets øvrige sentralsjukehus.