Sier ja til skolefrokost

Sunn By vil vurdere muligheten av å innføre skolefrokost i Sandnes. Saken settes på kartet allerede i oktober.