Samme straff for Sand-drap

Hverken den drapsdømte kosovo-albaneren eller påtalemyndigheten oppnådde noe med å anke dommen fra Ryfylke herredsrett. Straffen ble den samme i lagmannsretten.