Taus Schengen-sjekk

En bøling tause EU-byråkrater var i går i Stavanger for å sjekke hvordan byen er forbredt på Schengen-avtalen. Med andre ord hvor klar politimester Olav Sønderland og hans stab er til å passe på folk som kommer til Stavanger fra utlandet.