Fjellbønder får i pose og sekk

Hyttefelt er stor butikk i Sirdal. Grunneiere håver først inn på salg av festerett og dernest årlige avgifter.