Veksthus for gode tiltak

HÅ: Hå Næringshage skal liggja midt på Nærbø torg og syta for vekst og utvikling i arbeidslivet i Hå.