• Hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen, til venstre, sammen med sin forsvarer Bjørn Stordrange under rettssaken i Stavanger tingrett i fjor vår. Pål Christensen

Fred Ingebrigtsen: Jeg er lettet og glad

Torsdag fikk de sju domfelte i innsidesaken beskjed om at Gulating lagmannsrett vil ta saken opp til full ny behandling.