Retten tok beslag hos POT

Forhørsretten i Oslo påla i går POT straks å overlevere det beslaglagte materialet fra Stein Viksveens korrespondentkontor.