Bokstavleik på data

1.klassingane ved Vinjar skule slepp å tvihalda på blyanten. I staden kan dei raskt og enkelt setja bokstavane saman til tekstar på dataskjermen.