Opplagstavlen lørdag og søndag

Ord og toner: Frode Gjerstad spiller saksofon og Eivin One Pedersen spiller på piano/trekkspill. Soknediakon Lovise Hauge og kapellan Andreas Haarr blir også med. Gratis adgang. Kollekt.