525 nye rom

I løpet av 2000 og 2001 får Stavanger 525 nye hotellrom, tilsvarende halvannen gang Atlantic Hotel.Per i dag disponerer de 13 hotellene i Stavanger sentrum 1634 rom.