• Ordfører Odd W. Bøe foran brygga som må rives

Må fjerne ulovlig brygge

Strand fortsetter kampen mot hytteeiere som tar seg til rette i strandsonen. Nå må et ektepar fjerne en brygge som de har bygd uten tillatelse på øya Idsal.