Høye priser kan utsette skolebygg

Prisene i byggebransjen går rett til værs. Nå frykter kommunen at prosjekter som Iglemyr skole og bygging av barnehage og skole i Smeaheia kan bli for dyre og må utsettes.