Viksveen kan ikke avhøres i Stavanger

Den spionsiktede journalisten Stein Viksveen kan ikke avhøres i Stavanger byrett. Saken blir oversendt til Kristiansand. — Ingen av dommerne i Stavanger byrett er sikkerhetsklarert. Vi kan derfor ikke foreta avhør av Stein Viksveen, opplyser justitiarius Olav T. Laake ved Stavanger byrett.