Slanger i arrest sporløst borte

To av slangene som ble oppbevart i pappesker hos lensmannen i Hå er forsvunnet.