Ukjent for sjefen, ordner eventuelt opp

Bengt Jacob Rode er sjef for ordensseksjonen i Stavanger politidistrikt. Ingen av de polititjenestemennene han har snakket med siden Aftenbladet første gang tok kontakt, kjenner Rolf Thorsen ved navn.