Ikke noe stort problem

Vi opplever ikke dette med skjellsord som noe stort problem i det daglige.