Statssekretær om eiendomsskatt

Rådmannen og næringssjefen får tre timer til å presentere Sandnes´ spesielle vekstproblemer for statssekretærene i Kommunal— og regionaldepartementet og i Samferdselsdepartementet. Det vil nok gå på både inntektssystemet og på verkende veiprosjekter, som riksvei 44.