Byr på gratiskonsertmed Morten Abel

Morten Abel blir årets hovedartist på det store gratisarrangementet i Kleppeloen i sommer.