• - Gransking er bra, for det er ikke så lett for oss politikere å kikke oss selv i kortene, sa John Peter Hernes, Høyres gruppeleder som du ser på dette bildet. Ved siden av han sitter Sissel Knutsen Hegdal og vararepresentant Katrin Waage. Jonas Haarr Friestad

— Gransking er "spill for galleriet"

"Et spill for galleriet" mener tidligere kommuneadvokat Tor Plathe om granskingen av Stavanger kommunes ekspropriasjonspraksis som bystyret i dag vedtok skal settes i verk.