• Flertallspartiene til venstre(utenom Sp som skimtes på tredje rekke på høyresiden av bildet) vedtok budsjettsforslaget sitt med 27 mot 22 stemmer. Jonas Haarr Friestad

2015-budsjettet er vedtatt i Sandnes

Det hjalp ikke at Høyre protesterte mot halve epler og skolekutt, flertallspartienes (Ap, Frp, SV, Sp og Pp) budsjettforslag gikk igjennom — som ventet.