• Per A. Thorbjørnsen reagerer kraftig på det han kaller "byråkratisering av fattigdomsbekjempelsen". Anders Minge

Bruker 3 x mer til prosjektleder enn de fattige barna

200.000 kroner til opplevelseskort for fattige barn. 600.000 kroner til prosjektlederstilling for å administrere ordningen. – Henger ikke på greip, mener Per A. Thorbjørnsen (V).