• Alt som har vore i kontakt med det skitne vatnet må kastast. Det gjeld både toalett, varmtvannsberedarar og anna. Bjørg Helen Mæland har mange i arbeid med oppryddinga. Anders Minge

Sola tilbake over Vigrestad

Fredag var sola og stillheten tilbake på Vigrestad. Etter at brannvesenet var ferdig med jobben, rykka forsikringsfolka inn.