Forskjellige syn på tilsynsrapporten

Fylkeslegen i Rogaland har mottatt Stavanger kommunes svar på den foreløpige tilsynsrapporten om sykehjemmene. Fylkessykepleier Bjørg Botne slår fast at Stavanger kommune og Fylkeslegen i Rogaland har forskjellige syn på saken.