Legger rør

Den store trommelen på rørleggingsfartøyet «Skandi Navica» troner over hustakene i sentrum, og får mange til å undre seg på hva dette er for noe.