Klepp kan få overta den gamle Tu-skulen

Klepp kan få ta over den gamle skulen på Tu, flytta den til den noverande skulen og gjere den til ein del av skulemiljøet.