Sengene blir ikke kalde

På Aftenbladets minirunde til hospitser iStavanger hører vi ulike utsagn om situasjonen for bostedsløse altfra at det ikke lenger finnes uteliggere igjen i Stavanger, til atkommunen sender flere klienter til hospitsene enn det finnessengeplasser.