Bønnerop i bydelsutvalget

En moské på Storhaug og en frikirke påStokka vil rope ut sine bønner i vilden sky via høyttaler. I nesteuke skal bydelsutvalgene si sitt i saken.