Ber NSB kjøre forbi Hå

Hå-rådmannen synes ikke kommunen skal betalefor vakthold på Jærbanen i helgene.