Rektor: - Jeg tror på løsning

Rektor Terje Jacobsen vil invitere foreldrene til møte.