• Gassferja «Ryfylke» og hurtigferja "Stavanger" trafikkerer Tausambandet nå. "Stavanger" erstattes av «Hardanger» tidligst 18. januar. I rushtiden går MF "Stord" som ekstraferje. Jan Inge Haga

2–3 uker til gassferja «Hardanger» er i drift

Til helgen begynner den andre, nye Tau-ferja MF «Hardanger» på hjemturen fra Polen.