• Mange ungdommer ønsker å konfirmere seg på Fredheim Arena. Ryktet går om et kjekt og sosialt opplegg. Verken foreldrene til Ivar Egeland (14) eller Ingrid Hatlestad (14) er medlemmer i Indremisjonen. Jarle Aasland

I kø for «konf» på Fredheim Arena

Ungdommer står i kø for å få konfirmere seg på Fredheim Arena. 2/3 av årets konfirmanter er ikke medlemmer i menigheten som er tilsluttet Indremisjonsforbundet.