• Rett før du når Hå gamle prestegard er dette huset planlagt plassert, mellom Obrestad fyr og prestegarden. Grunnflata er 388 kvadramteter, bruksarealet 488. Illustrasjon: Bettikon AS

Giganthus kan bli ny porttil Hå gamle prestegard

Dette huset meiner politikarane i Hå er heilt greitt som porten til kulturperla Hå gamle prestegard. — Talentlaus arkitektur, seier professor Hild Sørby.