• Geir Pollestad vil ha fortgang på Transportkorridor vest. Anders Minge

Vil fremskyde Transportkorridor vest

Geir Pollestad (SP) vil halvere planleggingstiden av den nye firefeltsveien mellom Sola og Randaberg.