• Carl Jacob Johansen (41), til høyre, får saken om ulovlig vannscooterkjøring prøvet for retten igjen.. Advokat Thomas Berge fører saken for Johansen og kameraten hans. Pål Christensen

Lagmannsretten opphever dom mot vannscooterkjørere

Gulating lagmannsrett opphever dommen mot mennene som kjørte vannscooter på Håelva i november 2012.