• Sandnes kommune har hatt egen pensjonskasse for sine ansatte siden 1936.

Sandnes og Haugesund sparer millioner på egen pensjonskasse

Sandnes og Haugesund sparer millioner hvert år på å ha egen pensjonskasse for sine ansatte fremfor å være med i pensjonsordningen til det kommunale pensjonsfellesskapet i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.