• Folk ønsker en by og et sentrum med folkeliv og aktivitet i gatene, mener Alexandria Algard. Det nye rådhuset i Havneparken skal bygges til venstre, mens Sandnes sparebank er godt i gang med sitt kontorbygg. Marit Hæreid

Blir dette byens beste bydel?

— I Havneparken har de en mulighet til å lære av tidligere feil, og bygge en bedre by for innbyggerne, mener Alexandria Algard.