Tiltalte la voldsskyld på konduktør

Fordi det tidligere hadde vært utøvd voldmot togpersonale, var det kritikkverdig av konduktøren å gripe innmot den berusede passasjeren.