Ber om sluttvederlag

Klubbane på Kverneland Klepp arbeider for sluttvederlag for dei eldste tilsette.