RC Gruppen satser på jernvarmeanlegg

SANDNES: Den sandnesbaserte RC Gruppen harto solide bein å stå på: Miljøovervåking og vannbehandling. Nyttsatsingsområde er fjernvarmeanlegg. Gruppen vedentreprenørselskapet PMI Pindsle har i sommer og fram til nå jobbetmed ombygging av fjernvarmeanlegget på det store fylkeskommunaleanlegget på Dale. Arbeidet vil være sluttført i løpet av dennemåneden. Kontrakten er verdt 4 millioner kroner.