Narkoauke på Jæren

Lensmennene på Jæren kan konstatera ein tildels dramatisk auke i talet på narkotikasaker.