Tverrkulturell kommunikasjon

Stavanger forelesningsforening starter høstprogram i Kulturhuset onsdag kveld med et foredrag av Øyvind Dahl om tverrkulturell kommunikasjon.