• I år ble turistferje–sesongen innkortet med en måned, antallet avganger kuttet fra to til én og en mindre ferje satt inn. Nå avløses MF «Ølen» i tillegg av Hidrasund II, som er halvparten så stor. Tor Inge Jøssang

Fra vondt til verre på Lysefjorden

MF «Ølen» er byttet ut med MF «Hidrasund II» som turistferje på Lysefjorden.