• Åsbjørn Høyland er optimist og tror det meste av denne oversvømte enga ved Håelva er tørrlagt – at resten av det vannmettede jordsmonnet på eiendommen får tørket litt opp før det eventuelt fryser på. Odd Pihlstrøm, Odd Pihlstrøm

- Håelva bør senkes for å forebygge oversvømmelser som dette

Flere titalls dekar eng står under vann hos håbonde Åsbjørn Høyland. Situasjonen illustrerer behovet for å senke deler av Håelva, mener Høyland.