• Ådne Skrettingland og Andreas Bjorland i Hå kommunestyre trur folk i Hå ønskejr at politikarane bruker tida si på andre ting enn avdanka kommuenstrid. Jonas Haarr Friestad

- Sett Hå-striden på museum

— Tida er forbi for nord-sør-striden i Hå. - Gamle oppgulp kan framskunda ny kommunesamanslåing.