• Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen ved Stavanger politistasjon. Kristian Jacobsen

Mindre vold i sentrum

Politiet legger fram kriminalitetsstatistikken for Stavanger politistasjon.