• Ifølge avdelingsingeniør Cato Roland ble det hektisk da Statens vegvesen, politiet og tollvesenet gjennomførte en teknisk kontroll ved Westco sitt gjenvinningsanlegg på Forus lørdag fra klokka 11.00 til 14.00. Cato Roland

Elleve avskiltet i trafikkontroll

— Hjulene på den ene tilhengeren var så godt som flate og sto på kryss og tvers, sier Cato Roland i Statens vegvesen.