• Det ser ut som et småbruk. Men det som ser ut som en løe er garasje og en del av huset, Pål Christensen

Dette huset kan få pris

Nei, det er ikke et hus med en løe, men et sammenhengende bolighus alt på bildet.