• sandnes_bystyre01_2.jpg Marie von Krogh

Sandnes samlet om Rv 13, men ikke om Gandsfjord bru

Gandsfjord bru skal inn i bompengepakken, men uten et enstemmig vedtak. Derimot klarte bystyret i Sandnes å samle seg i krav om utvidelse av Rv 13 fra Vatne til E 39..