Fryktet gasslekkasje i Løkkeveien- viste seg å være vanndamp

Brannvesenet var raskt på plass.